First page Back Continue Last page Overview Graphics

Værktøjer til dynamisk analyse


Notes:

Kvaliteten og omfanget varierer ret meget mellem værktøjerne:

Check af OS API arguments

Check af stack buffer overflows

Check af f.eks. semantikken af mutex-operationer

Understøttede platforme