Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Mødedag
8 7 6 5 4 3 2
17 16 14 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18
33 32 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34
 • Alle hasteopgaver skal jo leveres i går, med denne specialkalender kan en opgave bestilles den 7. og blive leveret den 3.
 • De fleste opgaver skal være færdige på en fredag. Derfor er der tre fredage i hver uge.
 • "Blå mandag" er afskaffet sammen med de ikke-produktive lørdage og søndage.
 • En ny dag - Mødedag er indført. Dette har længe været savnet.
 • Der er ingen 1. i måneden. Derved undgåes panik med opgaver, der skal afleveres inden den 1.
 • Fredag den 13. eksisterer ikke.
 • Den dårlige samvittighed: For sent betalte regninger er fjernet.
  Den 15., 30. og 31. er nemlig fjernet.
 • Der er lige mange dage i hver måned, hvilket letter planlægningen.
 • Måneden er på i alt 35 dage. Alle er arbejdsdage, så du bedre kan nå det hele.