diameter.AVP_Integer32

 

Classes
       
diameter.AVP.AVP
AVP_Integer32

class AVP_Integer32(diameter.AVP.AVP)
    32-bit signed integer AVP.
 
  Methods defined here:
__init__(self, code, value, vendor_id=0)
__str__(self)
queryValue(self)
Returns the payload as a 32-bit signed value.
setValue(self, value)
Sets the payload to the specified 32-bit signed value.

Static methods defined here:
narrow(avp)
Convert generic AVP to AVP_Integer32
Raises: InvalidAVPLengthError

Methods inherited from diameter.AVP.AVP:
decode(self, unpacker, bytes)
encode(self, packer)
encodeSize(self)
isMandatory(self)
Returns if the mandatory (M) flag is set
isPrivate(self)
Returns if the private (P) flag is set
isVendorSpecific(self)
Returns if the AVP is vendor-specific (has non-zero vendor_id)
setM(self)
Sets the M-bit and returns the instance
setMandatory(self, f)
Sets/unsets the mandatory (M) flag
setPrivate(self, f)
Sets/unsets the private (P) flag
str_prefix__(self)
Return a string prefix suitable for building a __str__ result

Static methods inherited from diameter.AVP.AVP:
decodeSize(unpacker, bytes)

Data and other attributes inherited from diameter.AVP.AVP:
avp_flag_mandatory = 64
avp_flag_private = 32
avp_flag_vendor = 128

Data
        __package__ = 'diameter'